ICEU del 2: Optimeret rådnetanksdrift

24-06-2015

Denne rapport udgør den anden af i alt 4 delrapporter omkring intelligent udnyttelse af kulstof og energi på renseanlæg, som EnviDan A/S har gennemført som udviklingsprojekt med støtte fra Miljøstyrelsen. Projektets del 2 fokuserer på optimeret rådnetanksdrift på renseanlæg.

I delrapport 2 fokuseres på optimering af rådnetanksdriften ud fra en række parametre herunder driftstemperaturens indvirkning på nedbrydningspotentialet af animalsk fedt, maksimalt tørstofindhold ved rådnetanksdrift og efterudrådningspotentialet og afgasning af metan til atmosfæren. 

 

Læs publikation