ICEU del 1: Optimeret forbehandling

24-06-2015

Denne rapport udgør den første af i alt 4 delrapporter omkring intelligent udnyttelse af kulstof og energi på renseanlæg, som EnviDan A/S har gennemført som udviklingsprojekt med støtte fra Miljøstyrelsen. Projektets del 1 fokuserer på optimerede forbehandlingsmetoder på renseanlæg.

Delrapport 1 omhandler, hvorledes en større andel af spildevandets indhold af kulstof kan udnyttes til gasproduktion ved nytænkning af primærtrinnet samt styret fordeling af kulstoffet mellem rådnetank og de biologiske renseprocesser. Dette kombineres med en nøje styring af renseanlæggets kvælstof- og biologiske fosforfjernelse, så let omsætteligt kulstof kun bruges i nødvendige mængder i de biologiske processer. 

Læs publikation