Miljøprojekt nr. 1717, 2015

Genanvendelse af hård PVC i Danmark

26-06-2015

Rapporten beskriver genanvendelse af hård PVC i Danmark med hensyn til mængder, miljø og økonomi.

Rapporten opgør årlig dansk forbrug af hård PVC i 1950-2050, affaldsmængden og mulig/opnået genanvendelse, samt indhold af cadmium og bly ved genanvendelse i nyt PVC. Indsamlingsordninger og -økonomi beskrives.

PVC affald er ikke egnet til forbrænding, og derfor er der i affaldsbekendtgørelsen et krav om, at ”væsentlige dele” af det genanvendelige PVC-affald skal indsamles til genanvendelse.

 

Læs publikation