Miljøprojekt nr. 1726, 2015

Afslutning af efterbehandlingen på deponeringsanlæg

23-06-2015

Når et deponeringsanlæg nedlukkes, vil der i en periode stadig skulle opsamles perkolat, som skal håndteres, indtil den ansvarlige myndighed vurderer, at anlægget ikke længere vil kunne udgøre en risiko for uacceptabel påvirkning af omgivelserne. Denne periode kaldes efterbehandlingsperioden.

Rapporten redegør for fastlæggelse af principper og kriterier for, hvornår efterbehandlingsperioden kan anses for afsluttet. Der gives forslag til lokalitetsspecifikke undersøgelser af, om kriterierne kan siges at være opfyldt, dvs. om deponeringsanlæg kan siges ikke længere at udgøre en fare for det omgivende miljø. Endelig er der opstillet en overordnet metodologi til estimering af varigheden af efterbehandlingsperioden under forskellige forudsætninger.

Læs publikation