Miljøprojekt nr. 1732, 2015

Vandsymbioser Kalundborg - Kortlægning af vand-, energi- og stofstrømme samt udvikling og demonstration af nyt symbiosetiltag

28-07-2015

Rapport om anvendelse af sekundavand i industrielle symbioser mellem industrivirksomheder i Kalundborg. Rapportens hovedkonklusioner falder i to dele, 1) Kortlægning og identifikation i 7 virksomheder i Kalundborg og 2) Generel manual for symbiosesamarbejder. I Kalundborg er der en mangeårig tradition for industrielt samarbejde indenfor vand, samt energi og materialer. En af projektets mål har været, at identificere yderligere potentielle symbiosemuligheder. Der blev identificeret af 20 nye potentielle industrielle symbiose-samarbejder, hvoraf 5 blev udvalgt som særligt interessante. De 5 symbiose projekter er vidt forskellige i forhold til omfang, antal af berørte samarbejdspartnere, og udviklingsstadie. Projektet omkring fjernkøling er således meget visionært og komplekst, berører næsten alle de deltagende virksomheder, og kræver et omfattende videre analysearbejde før der kan træffes beslutning om implementering. Det er dog det projekt, der har det største potentiale i form af vandbesparelse, idet der mellem de syv virksomhedspartnere forventes at kunne spares 700.000 m3 vand årligt. Rapporten indeholder desuden en beskrivelse, hvor der er en metodisk tilgang til facilitering af industrielle symbioser, eksemplificeret ved fokus på vand som ressource.

Læs publikation