Environmental project No. 1720, 2015

Survey of sodium and calcium hypochlorite

Part of the LOUS review

07-07-2015

This survey is part of the Danish EPA’s review of the substances on the List of Undesirable Substances (LOUS). The survey concerns sodium and calcium hypochlorite. The report present information on the uses and existing regulation. It also includes information on environmental and health effects and on alternatives to these substances.

Denne kortlægning er et led i Miljøstyrelsens kortlægninger af stofferne på Listen Over Uønskede Stoffer (LOUS). Kortlægningen omhandler Na- og Ca hypochlorit. Rapporten indeholder en beskrivelse af brugen og eksisterende regulering, samt beskrivelser af miljø- og sundhedseffekter og alternativer til disse stoffer

Læs publikation