Environmental project No. 1716, 2015

Survey of molybdenum trioxide

Part of the LOUS-review

07-07-2015

This survey concerns molybdenum trioxide. The substance was included in LOUS due to its classification with R40 "Limited evidence of a carcinogenic effect". This report includes surveys on the substance, including information on, uses and exposure internationally and in Denmark, legislation, environment and health properties and alternatives on the basis of available information.

Denne kortlægning er et led i Miljøstyrelsens kortlægninger af stofferne på Listen Over Uønskede Stoffer (LOUS). Kortlægningen omhandler molybdentrioxid. Rapporten indeholder blandt andet en beskrivelse af brugen og forekomsten af molybdentrioxid internationalt og i Danmark, regulering, beskrivelse af miljø- og sundhedseffekter og viden om alternativer.

Læs publikation