Environmental project No. 1714, 2015

Survey of manganese(II)sulphate

Part of the LOUS-review

07-07-2015

This survey of manganese(II)sulphate is part of the “List of Undesirable Substances – LOUS” surveys where the aim is to provide background data for assessing the need for any further actions if needed. This report includes surveys on the substance, including information on, uses and exposure internationally and in Denmark, legislation, environment and health properties and alternatives on the basis of available information.

Manganese(II) sulphate is one of the manganese substances allowed for delivering manganese as mineral/micronutrient to animals, plants and humans and, correspondingly, the main applications of manganese(II)sulphate are as fertilisers and in food/feed.

 

Denne undersøgelse af mangan (II)sulfat er en del af Miljøstyrelsens korlægninger af stofferne på " Listen over uønskede stoffer – LOUS. Målet med kortlægningen er at levere baggrundsdata for at vurdere behovet for eventuelle yderligere tiltag.

Rapporten indeholder blandt andet en beskrivelse af brugen og forekomsten af mangan (II)sulfat internationalt og i Danmark, regulering, beskrivelse af miljø- og sundhedseffekter og viden om alternativer. Mangan(II)sulfat er et af de stoffer, der er tilladt med tilsætte med henblik på at tilføre mangan som mineral / mikronæringsstoffer til dyr, planter og mennesker og , tilsvarende.

Læs publikation