Environmental project No. 1712, 2015

Survey of fragrance substances

Part of the LOUS-review

07-07-2015

This survey is part of the Danish EPA’s review of the substances on the List of Undesirable Substances (LOUS). The survey concerns fragrance substances. These substances were included in the LOUS list in 2009. The report presents information on uses and existing regulation as well as known health effects of fragrance substances, primarily allergy.

Denne kortlægning er et led i Miljøstyrelsens kortlægninger af stofferne på Listen Over Uønskede Stoffer (LOUS). Kortlægningen omhandler parfumestoffer, som blev optaget på listen i 2009. Rapporten indeholder blandt andet en beskrivelse af anvendelser og eksisterende regulering samt en beskrivelse af velkendte sundhedseffekter, særligt allergi.

Læs publikation