Environmental project nr. 1711, 2015

Survey of Boric acid and sodium borates (borax)

Part of the LOUS review

07-07-2015

This survey is part of the Danish EPA’s review of the substances on the List of Undesirable Substances (LOUS). The survey concerns the substance boric acid and the salts thereof called borates. This substance was included in the LOUS list in 2009 due to its reproductive toxic effects. The report defines the substances and present information on the use and occurrence of boric acid and the borates internationally and in Denmark, information on existing regulation, on environmental and health effects, on monitoring and exposure, on waste management and on alternatives to the substances.

Denne kortlægning er et led i Miljøstyrelsens kortlægninger af stofferne på Listen Over Uønskede Stoffer (LOUS). Kortlægningen omhandler stofferne borsyre og de afledte borsalte kaldet borater. Rapporten definerer stofferne og indeholder blandt andet en beskrivelse af brugen og forekomsten af borstofferne internationalt og i Danmark, om eksisterende regulering, en beskrivelse af miljø- og sundhedseffekter af stoffet, af moniteringsdata, af affaldsbehandling samt alternativer til stofferne.

Læs publikation