Environmental project No. 1722, 2015

Survey of biphenyl

Part of the LOUS review

07-07-2015

This survey is part of the Danish EPA’s review of the substances on the List of Undesirable Substances (LOUS). The survey concerns the aromatic organic substance biphenyl (CAS no. 92-52-4) . This substance was included in the LOUS list in 2000. The report defines the substance and present information on the use and occurrence of biphenyl internationally and in Denmark, information on existing regulation, on environmental and health effects, on monitoring and exposure, on waste management and on alternatives to the substance.

Denne kortlægning er et led i Miljøstyrelsens kortlægninger af stofferne på Listen Over Uønskede Stoffer (LOUS). Kortlægningen omhandler det aromatiske organiske stof bifenyl. Rapporten definerer stoffet og indeholder blandt andet en beskrivelse af brugen og forekomsten af bifenyl internationalt og i Danmark, om eksisterende regulering, en beskrivelse af miljø- og sundhedseffekter af stoffet, af moniteringsdata, af affaldsbehandling samt alternativer til stoffet.

Læs publikation