Vejledning nr. 11, 2015

Vejledning til vaskepladsbekendtgørelsen

Bekendtgørelse om påfyldning og vask m.v. af sprøjter til udbringning af plantebeskyttelsesmidler

15-01-2015

Vejledningen uddyber retningslinjerne for håndtering af sprøjtemidler i forbindelse med fyld-ning og rengøring af sprøjter i bekendtgørelse nr. 1598 af 18/12/2014 om påfyldning og vask m.v. af sprøjter til udbringning af plantebeskyttelsesmidler.

Vejledningen erstatter Miljøstyrelsens Vejledning nr. 1/2009 , som den bygger på, med de opdateringer, administrationen af den gamle vaskepladsbekendtgørelse har givet anledning til

Læs publikation