Miljøprojekt nr. 1634, 2015

Udvikling af polymerdug til ukrudtsbekæmpelse i træbeplantninger

26-01-2015

Udvikling af en folie, der tænkes anvendt til udlægning i træbevoksninger for at hæmme ukrudtsvæksten og effektivisere ressourceindsatsen i den løbende træpleje. Folien skulle tilgodese de miljømæssige behov.

Funktionaliteten med at hæmme ukrudtet med en forgængelig folie er til gavn for miljøet, så anvendelse af pesticider kan mindskes og naturen ikke forurenes med uforgængelige materialer. Dugen er ikke færdigudviklet. Der er forslag til videreudvikling.

Læs publikation