Pilotprojekt for ny målrettet arealregulering

Afprøvning af prototyper for kvælstofreguleringsmodeller

13-01-2015

Pilotprojekt for ny målrettet arealregulering er udført i perioden fra foråret 2014 til december 2014. Det er et samarbejdsprojekt mellem den tværministerielle arbejdsgruppe til opfølgning på Natur- og Landbrugskommissionens anbefalinger samt Landbrug & Fødevarer ved Videncentret for Landbrug (nu SEGES), Danmarks Naturfredningsforening og Økologisk Landsforening. I projektet er to prototyper på kvælstofreguleringsmodeller afprøvet i et casestudie af 30 bedrifter.

Læs publikation