Undgå affald – stop spild nr. 04, 2014

Økonomiske virkemidler til fremme af affaldsforebyggelse

Eksempler fra ind- og udland

20-01-2015

Projektet indeholder en gennemgang og diskussion af økonomiske virkemidler, som kan medvirke til at forebygge affald. Der er udarbejdet en oversigt over udenlandske erfaringer med brugen af forskellige økonomiske virkemidler. Disse erfaringer samt nye initiativer er diskuteret på et dialogmøde med relevante aktører.

De analyserede virkemidler effekt er opgjort i forhold til elektronikaffald, tekstilaffald, bygge- og anlægsaffald, madspild og affald generelt.

Læs publikation