Miljøprojekt 1620, 2015

Kemikalier og fertilitet

Notat vedrørende udsættelse for kemiske stoffer og effekter på mænds og kvinders fertilitet

14-01-2015

Kemikalier med hormonforstyrrende egenskaber mistænkes for at kunne påvirke menneskers fertilitet. Nærværende dokument lister forskellige kendte årsager til infertilitet blandt mænd og kvinder og sammenfatter herefter den eksisterende viden, anno 2014, om sammenhængen mellem udsættelse for kemikalier, enten under udviklingen eller i voksenlivet, og fertilitet hos mænd og kvinder. Således summeres den tilgængelige viden om reproduktionsskadelige effekter af henholdsvis phthalater, bisphenol A, parabener, UV-filtre, ikke-persistente pesticider, triclosan, bromerede flammehæmmere og perfluorerede stoffer.

Der er stærke indicier for at udsættelse for phthalater i fosterlivet kan have skadelige effekter på de mandlige reproduktionsorganer. Data for betydningen af bisphenol A for fertiliteten er tvetydige. Der mangler viden om sammenhængen mellem fertilitet og udsættelse for henholdsvis UV-filtre og de perfluorerede stoffer. Det gælder for samtlige mistænkte hormonforstyrrende stoffer, at blandingseffekter er af yderste relevans, men vanskelige at tage højde for.

Læs publikation