GUDP årsberetning 2014

05-01-2015

 

GUDP bestyrelsen aflægger en gang årligt beretning for miljø- og fødevareministeren om arbejdet i det forgange år. Årberetningen offentliggøres endvidere på GUDP's hjemmeside. 

Læs publikation