Bioavailability modelling af three metals in Danish freshwater systems

22-01-2015

Naturstyrelsen har taget initiativ til at undersøge, om de geokemiske forhold i Danmark gør det muligt at anvende de tilgængelige modeller til bestemmelse af biotilgængeligheden af metallerne kobber, nikkel og zink i ferskvandsmiljøer.

Læs publikation