Miljøprojekt nr. 1804, 2015

Vurdering af virksomhedernes administrative byrder ved indberetning til nanoproduktregistret

14-12-2015

Projektet estimerer de administrative byrder ved virksomhedernes indberetning til Nanoregisteret ved hjælp af AMVAB metoden. Interviews med virksomheder og brancheorganisationer har bidraget til estimater for måling af de administrative byrder, og har givet input til 'evaluering' af virksomhedernes oplevede barrierer ved første indberetning til Nanoproduktregisteret, herunder tilgængelighed af hjælpemidler mv. Endeligt har interviews også bidraget til erfarings- og læringsinput i forhold til forbedringsmuligheder og andre modeller til kortlægning og tilvejebringelse af viden om nanomaterialer i produkter.

Læs publikation