Miljøprojekt nr. 1705, 2015

Forprojekt om rensning af brænderøg for partikler

09-12-2015

Forundersøgelsen omhandler test af elektrostatiske filtre monteret på en skorsten fra en brændeovn.

Forundersøgelsen omhandler test af elektrostatiske filtre monteret på en skorsten fra en brændeovn. Forundersøgelsen er lavet med tilskud fra Miljø- og Fødevareministeriets program for miljøteknologi, og Force Technologi har været underleverandør i form af ekspertise, knowhow og erfaring.

Forundersøgelsen skal vise effekten på masse og antal af partikler i røggassen fra en brændeovn med et elektrostatisk filter monteret i toppen af skorstenen fra en brændeovn, med og uden elektrisk røgsuger, samt en eventuel effekt ved tilførsel af tilskudsluft, der afkøler røgen før filteret.

Læs publikation