Miljøprojekt nr. 1811, 2015

Status for ftalatstrategi

23-12-2015

Status over aktiviteter omhandlende ftalater og status for regulering af ftalater.

Miljøstyrelsen offentliggjorde i 2013 en national ftalatstrategi, som identificerer områder, hvor der er behov for mere viden, og hvor aktiviteter skal igangsættes på kort og længere sigt for at sikre den tilstrækkelige beskyttelse af mennesker og miljø.

Strategien og de igangsatte aktiviteter skal sikre en systematisk tilgang til hele gruppen af ftalater med hensyn til generering af viden og eventuel yderligere regulering. ”Status for ftalatstrategi” giver et overblik over status for regulering samt status over de igangsatte aktiviteter og eventuelle behov for yderligere aktiviteter. Aktiviteterne fra ftalatstrategien er alle igangsat og afsluttet eller i proces. Følgende aktiviteter er stadig i proces: Udarbejdelse af forslag til EU-forbud mod de fire ftalater DEHP, DBP, DIBP og BBP i en lang række forbrugerprodukter, den videre proces med klassificering af ftalaten DINP, den videre proces for stofvurdering af fem ftalater, og diskussion og afstemning i REACH-komitéen om optag af ftalaterne DEHP, DBP, DIBP og BBP på kandidatlisten som hormonforstyrrende for mennesker

 

Når disse aktiviteter er afsluttet, tages der stilling til, om der er behov for yderligere tiltag. Der er ikke på nuværende tidspunkt identificeret nye konkrete aktiviteter, der bør igangsættes. Dog skal der løbende følges op på ny viden om ftalater, og når EU’s kriterier for hormonforstyrrende stoffer er besluttet, skal det vurderes, om der er behov for nye tiltag.

Læs publikation