Miljøprojekt nr. 1800, 2015

Frigivelse af nanomaterialer fra produkter

14-12-2015

Rapporten giver en teknisk-videnskabelig videnopsamling som bidrag til forståelsen af frigivelseskriteriet i reglerne om indberetning til det danske nanoproduktregister.

 

Projektet har ved hjælp af litteraturstudier og konkrete eksperimenter set på følgende fem spørgsmål:

1. Om der frigives nanomaterialer fra varer/artikler i forbindelse med almindeligt slid (sollys/UV, vask mv.)

2. Om der frigives nanomaterialer fra varer/artikler, som udsættes for mekanisk bearbejdning (slibning, skæring mv.)

3. Om der frigives nanomaterialer til omgivelserne fra blandinger som indeholder nanomateriale, når de udsættes for en påvirkning ved anvendelse (såsom blanding af cement og spray-applikationer)

4. Hvorledes og hvor stærkt nanomaterialer er bundet i væskeformige blandinger

5. Hvorledes og hvor stærkt nanomaterialer er bundet i pulverformige blandinger.

Projektets fem eksperimenter har undersøgt indhold af og/eller frigivelse af nanomaterialer fra: skocreme, farvekridt, cement, flise som er overfladebehandlet med nanomateriale, og maling (nærmere bestemt slibning af en malet overflade).

Læs publikation