Environmental project No. 1785, 2015

Exposure to lead from intake of coffee

16-12-2015

Exposure to lead from intake of coffee

Food and beverages is one of the primary sources of intake of and exposure to lead, with beverages accounting for almost 50%. Previous studies from Denmark have estimated that the intake of lead from coffee is very high and may contribute to up to 20% of the total lead intake from food and beverages. This estimate is, however, based on older, non-published data. In the current project extensive chemical analyses of coffee beans, drinking water and ready-to-drink coffee have been performed. The results hereof have been compared to calculations of the total intake of lead from food and beverages.

The results show that the intake of lead from coffee is considerably lower than previously estimated and account for 4.2% and 3.3% of the total lead intake from food and beverages for Danish men and women, respectively. It can generally be concluded that the intake of lead from coffee is low in comparison with other types of food, and that it does not constitute a substantial part of the total intake of lead with food and beverages.

 

Fødevarer er en af de primære kilder til indtag af og eksponering for bly, og drikkevarer tegner sig for næsten halvdelen af bidraget. Tidligere undersøgelser fra Danmark har anslået, at indtag af bly fra kaffe er meget højt, og at det kan udgøre helt op mod 20 % af det totale indtag fra fødevarer. Dette estimat er dog baseret på ældre, ikke publicerede data. I dette projekt er der foretaget omfattende kemiske analyser af kaffebønner, drikkevand og færdiglavet kaffe, og resultaterne heraf er blevet sammenholdt med beregninger af det samlede indtag af bly fra fødevarer.

 Resultaterne viser, at indtaget af bly fra kaffe er væsentligt lavere end tidligere estimeret og svarer til hhv. 4,2 % og 3,3 % af det totale blyindtag fra fødevarer for danske mænd og kvinder. Generelt kan det konkluderes, at indtaget af bly fra kaffe er lavt i forhold til indtaget fra andre fødevarer, og at det ikke udgør en væsentlig del af det samlede indtag af bly med kosten.

Læs publikation