Kortlægning af kemiske stoffer i forbrugerprodukter nr. 143, 2015

Børneinstitutioners anvendelse af materialer fra brugte produkter

09-12-2015

Brugte materialer og produkter som anvendes i børneinstitutioner af børn og unge til kreative projekter er kortlagt i projektet. 26 produkter er analyseret for indehold af problematiske stoffer, som vil kunne frigives under fremstilling og den efterfølgende brug af kreative produkter. I analyserne blev der bl.a. påvist ftalater i PVC, triarylfosfater i printplader og bly og cadmium plast. Det kan ikke påvises, at ftalater, triarylfosfater og cadmium vil kunne udgøre en risiko.

Koncentrationen af bly er højere end grænseværdien på 500 mg/kg i den kommende EU-regulering. Dermed antages, at der afhængig af anvendelsen at vil kunne være en risiko for børnene.

Læs publikation