Miljøprojekt nr. 1797, 2015

Bedre styr på nano

Sammenfatning af resultaterne af den 4-årige danske indsats om nanomaterialer

03-12-2015

Med nanomaterialer åbner der sig muligheder for nye produkter, men også bekymring for miljø og sundhed. Det fik i 2012 den daværende regering og Enhedslisten til at afsætte 24 mio. kroner til en fireårig indsats, som skulle belyse nanomaterialer nærmere. Indsatsen fik navnet ”Bedre styr på nano” og målet var mere klarhed over eksponeringsveje og konsekvenser for forbrugere og miljø. Denne rapport formidler resultaterne af ”Bedre styr på nano” og sammenfatter de overordnede konklusioner fra de i alt 30 rapporter, der blev udarbejdet i løbet af de fire år, indsatsen har stået på.

Læs publikation