Miljøprojekt nr. 1737, 2015

Syntetiske pyrethroider i private hjem

19-08-2015

Der anvendes i dag en række forskellige produkter til bekæmpelse af insekter i private hjem. Mange af disse produkter er baseret på insektgifte med lang holdbarhed efter behandlingen. Dette er naturligvis er stor fordel i forhold til en effektiv bekæmpelse, men det betyder også er der muligvis kan ske en akkumulering af insektgift i hjemmet ved gentagne behandlinger. Dette projekt er en forundersøgelse som har til formål at lave en foreløbig vurdering af risikoen for, at der kan ske en sådan akkumulering ved normal, standardmæssig bekæmpelse. Hvis det viser sig at akkumulering af insektgift forekommer i praksis, skal det bane vej for et større projekt hvor problemet undersøges i detaljer og hvor de sundhedsmæssige aspekter også indgår.

Læs publikation