Miljøprojekt nr. 1780, 2015

Miljøansvarsreglerne

Rapport fra Overvågningsudvalget for miljøansvarsreglerne

25-08-2015

I rapporten redegøres for overvågningsudvalgets arbejde, herunder udvalgets undersøgelse af erfaringerne med de danske miljøansvarsregler og udvalgets overvejelser og anbefalinger til det videre arbejde med reglerne.

Læs publikation