Miljøprojekt nr. 1734, 2015

Grøn omstilling og cirkulær økonomi

18-08-2015

Projektet er en indledende undersøgelse af betingelserne for, hvordan kommuner kan understøtte nye offentlige-private samarbejder om øget genanvendelse af affald fra husholdninger.

Kommunerne har en vigtig rolle i den grønne omstilling ved at koble lokale, regionale og nationale politikker om klima-, energi- og ressourceeffektivitet, og målet om at fremme grøn vækst og beskæftigelse i Danmark. Derfor bør arbejdet med kommunernes rolle understøttes og udvikles. Omvendt er der også eksempler på, at partnerskaber mellem det offentlige og det private ofte har svært ved for alvor at komme på skinner og udnytte de potentialer, der synes at være på genanvendelsesområdet. I projektet indgår eksempler fra Næstved, Aabenraa, Bornholm, Aarhus og København.

Indsamlingen af erfaringer tager udgangspunkt i en screening, interviews og dialog med kommuner, der har iværksat initiativer eller samarbejder med henblik på at omsætte øget genanvendelse til arbejdspladser og vækst. Her blev en række kommunale ideer og initiativer indsamlet, screenet og vurderet, hvorefter 5 blev udvalgt til yderligere undersøgelse. Projektet blev gennemført i efteråret 2014 i følgende to etaper: 1. Erfaringsopsamling og eksempelfremstilling og 2. Interviewundersøgelser og sammenfatning.

Læs publikation