Miljøprojekt nr. 1718, 2015

Udvikling og test af grøn støjvæg

17-08-2015

Konklusionen fra MST-projektet er, at Green Silencer fungerer godt. Man kan skabe en grøn væg, der har særdeles god støjdæmpning. Men væggen bør beplantes (som i havemiljøer) i efteråret eller i foråret.

De nuværende dele vurderes dog ikke som velegnede til opsætning, primært pga. at overfladerne af profilerne er høvlede, som gør dem mere sårbare overfor udefra kommende påvirkninger.

Det vurderes, at man med simple tiltag, basseret på nuværende grundtanke, kan lave en konkurrencedygtig væg, som er grøn/beplantet.

Læs publikation