Miljøprojekt nr. 1735, 2015

Demonstrationsprojekt om udfoldelse af ressourcestrategier på øer

Sejerøs udviklingspotentialer for lokal ressourceudnyttelse

18-08-2015

Projekt handler om affald og ressourcer på Sejerø og skal demonstrere forskellige lokale løsninger, der giver mere genanvendelse og lokale arbejdspladser, der også kan anvendes på andre øer. 

Øer har nogle særegne problemstillinger, der kræver andre løsninger end de traditionelle. Øerne har ofte en stor turisme og har derfor mange flere beboere og turister i sommermånederne. Det stiller krav til fleksibel kapacitet i henholdsvis høj og lavsæson. Øer har også logistiske udfordringer, som øget transportomkostninger, afgangstider mv. hvilket fordrer god planlægning og reservationer. 

Projektets fokus er, at kommunerne står overfor nogle konkrete problemstillinger knyttet til deres øer, og her er der interessante muligheder for at udvikle lokale løsninger for affaldsbehandling og ressourceeffektivisering, ikke mindst når de samtænkes med jobskabelse og ønsket om at bevare øerne som levedygtige samfund.

 

 

Læs publikation