Vejledning nr. 13, 2015

Vejledende byggeblad for gyllebeholdere

15-04-2015

Det vejledende byggeblad for gyllebeholdere indeholder præcise tekniske anvisninger på, hvorledes beholdere kan opføres for at overholde gældende normer og bestemmelser vedrørende beholdere til flydende husdyrgødning og ensilagesaft.

Læs publikation