Miljøprojekt 1625, 2014

Støjdæmpende Autoværn - Kan støjen dæmpes med et autoværn

Kan støjen dæmpes med et autoværn

30-04-2015

Ideen til det støjdæmpende autoværn er udsprunget af princippet om, at fjerne støjen så tæt på støjkilden som muligt. I modsætning til eksisterede støjvægge, der ofte er placeret flere meter fra støjkilden.

Med baggrund i dette udviklede og patenterede Willumtech et autoværn, der med enkle midler ændrer et standardautoværn til en lav støjskærm, der kan dæmpe en del af den støj, der udsendes fra vej og dæk.

I forbindelse med godkendelsen af autoværnet har Vejdirektoratet bedt om dokumentation for den støjdæmpende virkning, hvorfor Willumtech besluttede at udarbejde et konkret projekt, ved fremstilling af det støjdæmpende autoværn, i en længde på 100 meter, der derefter kunne måles på.

Formålet med målingerne var at undersøge, om den støjdæmpende virkning af autoværnet på korte afstande (0-70 m) er i overensstemmelse med den teoretiske virkning. Projektet blev accepteret af Miljøstyrelsen og blev sat i gang i slutningen af 2009.

Læs publikation