Miljøprojekt nr. 1700, 2015

BLE – Biomass Low Emission

28-04-2015

Forgasning af biomasse for nedbringelse af emissioner til luften

Forgasning af biomasse i en modstrømsforgasser kan reducere emissioner af specielt partikler til luften i forhold til ved forbrænding i traditionelle risteanlæg. Der er i projektet gennemført forsøg med forgasning af biomasse (pil, kød- og benmel og skovflis) i et 100 kW anlæg.

Læs publikation