Miljøprojekt nr. 1663, 2015

Lystbådmaling med minimeret biocidindhold

15-04-2015

Dette projekts formål har været at demonstrere at en nyudviklet bundmalingsteknologi med en reduktion af R53-stoffer på over 90 % i polerende bundmalingsprodukter kan fungere på lystbåde i danske farvande. I henhold til Bekendtgørelse nr.1429 af 16/12/2014 er det efter 1. januar 2018 ikke tilladt for fritidsbåde at anvende biocidholdig bundmaling, der frigiver stoffer, der opfylder betingelserne for klassificering for miljøpåvirkninger med risikosætningen ”R53, kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet” alene eller i kombination med andre risikosætninger, der vedrører fare for vandmiljøet. Dette projekt har vist, at der kan fremstilles fungerende bundmalinger næsten uden stoffer med klassificeringen R53.

Læs publikation