Kortlægning af kemiske stoffer i forbrugerprodukter nr. 134, 2015

Kortlægning og eksponeringsvurdering af methylisothiazolinon i forbrugerprodukter

30-04-2015

Methylisothiazolinon (MI) anvendes som konserveringsmiddel i en lang række forbrugerprodukter. Over de seneste år, har man globalt set en kraftig stigning i antallet af personer, der udvikler allergi over for MI. 31 produkter, inden for følgende fire produkttyper: kosmetik og personlig pleje, vaske- og rengøringsmidler, maling, lak og lim samt legetøj og hobbyprodukter blev udvalgt til kemiske analyse. Produkterne indeholdte 1,8 – 135 ppm MI. Analyseresultaterne blev sammenholdt med eksisterende kosmetik regler, hvor 100 ppm MI er den max tilladte koncentration og den seneste anbefaling fra den Videnskabelige Komité for forbrugerprodukter, hvor 15 ppm i rinse-off produkter anbefales som grænseværdi.
Rapporten konkluderer, at man som forbruger eksponeres for en lang række produkter med MI i koncentrationer på over 15 ppm, mens kun få produkter indeholdte mere end 100 ppm

Læs publikation