Kortlægning af kemiske stoffer I forbrugerprodukter nr. 135, 2015

Kemiske stoffer i autostole og andre produkter med tekstil til børn

24-04-2015

Denne undersøgelse er iværksat som en del af Miljøstyrelsens program for kortlægning af kemi i forbrugerprodukter, som i 2014 har haft særligt fokus på kemiske stoffer i produkter til børn. Formålet med projektet er at undersøge og vurdere, om der findes kemiske stoffer i autostole og andre produkter med tekstil til børn, der kan udgøre en risiko, samt at undersøge om reglerne på området er overholdt. De udvalgte produkttyper som er analyseret er autostole, bæreseler og børnemadrasser og der er undersøgt 10 produkter i hver produktgruppe.

De specifikke stoffer der blev udvalgt til kvantitativ kemisk analyse var fosforbaserede flammehæmmere, ftalater, azofarvestoffer (med visse aromatiske aminer som indikatorer), isocyanater og bromerede flammehæmmere.
De stoffer, der forekom i flest prøver i betydende koncentrationer, var de fosforbaserede flammehæmmere TCEP, TCPP og TDCP samt de to isomere diisodecylftalater (DIDP). Desuden blev der fundet et ulovligt niveau af en aromatisk amin som indikerer brug af azofarvestof i ét produkt.

Der blev udført migrationstest for de fosforbaserede flammehæmmere. De syv produkter, der havde det højeste indhold af et eller flere af disse stoffer – 4 autostole, 2 bæreseler og 1 babymadras – blev testet for migration til kunstig sved. Der blev påvist migration i alle testene, varierende fra mindre end 1 % op til 30 % af materialets indhold i løbet af tre timer (på vægtbasis). Tre produkter blev vurderet til at udgøre en risiko ved forventet brug af produktet.

Læs publikation