Orientering nr. 10, 2015

Grøn Velfærdspolitik

Natur og Miljøpolitisk Redegørelse 2015

15-04-2015

Natur- og Miljøpolitisk redegørelse beskriver større udvalgte initiativer inden for natur- og miljøpolitikken siden 2009. Listen over politiske initiativer er derfor ikke en udtømmende liste. Redegørelsen følger samme opbygning som Miljøtilstandsrapporten, så det er nemt for læseren at sammenholde tilstandsbeskrivelserne med initiativerne. I redegørelsen findes en referenceliste dækkende alle initiativer, så det er muligt at læse mere. Redegørelsen er udarbejdet af Miljøministeriet med input fra en række andre ministerier.

Læs publikation