Undgå affald, stop spild nr. 2, 2014

Indikatorer til måling af affaldsforebyggelse

08-09-2014

Præsentation af indikatorer for affaldsforebyggelse generelt og for områderne madaffald, bygge- og anlægsaffald, elektronikaffald samt tekstilaffald, herunder en vurdering af datakvalitet og -usikkerhed. Desuden er der i samarbejde med interessenter peget på alternative indikatorer.

Læs publikation