Miljøprojekt nr. 1587, 2014

Effektive poreluftstrategier

04-09-2014

Rapporten omhandler optimering af prøvetagningsstrategier ved
undersøgelse af poreluftforurening. På fem forurenede lokaliteter er der udført
poreluftscreening med ppbRAE og traditionelle poreluftmålinger med
akkrediterede poreluftanalyser. Erfaringer med anvendelse af poreluftscreening
præsenteres i projektet og der er opstillet anbefalinger til hvordan man med
færrest mulige målinger kan opnå størst mulig sikkerhed for at lokalisere,
afgrænse og/eller karakterisere en poreluftforurening korrekt.

Læs publikation