Miljøprojekt nr. 1596, 2014

Støjsvag varelevering til butikker

Metoder og beregningsmodellen RUMLE

01-10-2014

Metoder og beregningsmodellen RUMLE

De senere år har ønsket om øget varelevering i ydertimer ført til udvikling af tekniske og administrative redskaber, der kan reducere støjen fra varelevering til butikker. Der er således i dag adgang til støjsvagt materiel til stort set alle de funktioner, der indgår i varelevering.

En central del af dette miljøprojekts resultater er et regneark med beregningsmodellen RUMLE, der kan anvendes til enkle beregninger af støj fra varelevering. RUMLE indeholder en database med oplysninger om støj fra en række køretøjstyper, traditionelt og støjsvagt materiel til transport og opbevaring af varer samt et antal komplette vareleveringer, hvor der er anvendt såvel traditionelt udstyr som støjsvagt udstyr. Støjmodellen findes på støjlaboratoriets hjemmeside.

Projektets andet hovedresultat er denne rapport, der retter sig mod de virksomheder, som leverer til butikker eller planlægger og driver butikker. Der indgår tjeklister for varelevering i ydertimer, planlægning af nye butikker og ombygning af butikker. Der er også forslag til håndtering af henvendelser om støj fra naboer. Til brug for kommunerne er der et afsnit om lokalplanlægning, regulering, tilsyn og håndtering af klager. Et selvstændigt afsnit samler og forklarer de grænseværdier, der gælder for støj fra varelevering.

Læs publikation