Miljøprojekt nr. 1600, 2014

Screeningsundersøgelse af udvalgte PFASforbindelser som jord- og grundvandsforurening i forbindelse med punktkilder

10-10-2014

Det overordnede formål med dette studie har været at afklare, om punktkildeforurening med PFAS-forbindelser i jorden forekommer i grundvandet.

Der er identificeret 5 brancher/aktiviteter, hvor der er en forventet risiko for PFAS forurening: brandøvelsespladser, forkromningsindustri, tæppeindustri, malingsindustri og fyldpladser/lossepladser. Der er påvist indhold af PFAS på 5 ud af 8 brandøvelsespladser og 1 tæppefabrikant i screeningsundersøgelsen. Niveauet varierer fra få til tusinde ng/l. Stofferne er således tilstede i det danske grundvand nær særlige brancher/aktiviteter, primært brandøvelsespladser. Det er dog ikke vurderet i dette projekt hvorvidt PFAS-forbindelserne udgør en risiko for grundvand, der bruges til drikkevand.

Læs publikation