Miljøprojekt nr. 1581 , 20 14

Screeningsmodel for afværgestrategi på oplandsskala

Ny metodik til at vurdere hvilken afværgestrategi, der redder mest grundvand i forhold til grundvandstruende jordforureninger.

29-10-2014

Ny metodik kan hjælpe regionerne til at vurdere hvilken afværgestrategi for grundvandstruende jordforureninger, der redder mest grundvand. Metodikken kan indgå som et værktøj i den større ramme for risikovurdering og prioritering af den offentlige indsats overfor jordforureninger i Danmark.

Læs publikation