Miljøprojekt nr. 1599, 2014

Mikromuls

21-10-2014

Anvendelse af mikroemulsioner af fedtsyreestere som substitution for organiske opløsningsmidler i industrielle processer -
Miljøteknologisk udviklings- og demonstrationsprogram (MUDP)

Nærværende rapport beskriver resultaterne og konklusionerne af projektet ”Mikromuls - anvendelse af mikroemulsioner af fedtsyreestere som substitution for organiske opløsningsmidler i industrielle processer”.

Projektet blev gennemført af Esti Chem A/S i perioden 1. april 2013 – 31. marts 2014 og var støttet af Miljøstyrelsen under Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP).

Projektet har vist, at mikroemulsioner kan konkurrere med uønskede organiske opløsningsmidler, der er til afrensning af stærkt besmudsede overflader. Under projektet er en mikroemulsion baseret på fedtsyreestere blevet udviklet til et kommercielt produkt.

Læs publikation