Undgå affald, stop spild nr. 5, 2014

Kortlægning af madaffald i servicesektoren

Kortlægning af madaffald i servicesektoren

09-10-2014

Kortlægning af madaffald og madspild i detailhandel, restauranter og storkøkkener.

Kortlægningen viser, at servicesektoren har 288.000 tons madaffald per år, heraf 227.000 ton madspild. Det årlige madspild fordeler sig med 167.000 tons i handelssektoren, 29.000 i hoteller og restauranter og 31.000 tons i institutioner og kantiner.

Læs publikation