Evaluering af grønne regnskaber

En undersøgelse af de grønne regnskabers effekt og vurdering af fremtidige muligheder for miljørapportering

28-10-2014

Evalueringen peger på, at de grønne regnskaber har haft en positiv miljøeffekt op gennem 90’erne og 00’erne. valueringen viser imidlertid også, at disse forurenende virksomheder er omfattet af anden miljøregulering, der overlapper med grønne regnskaber og at det grønne regnskab i dag ikke længere giver en merværdi, der står i et fornuftigt forhold til den administrative byrde, som det også er at udarbejde et grønt regnskab.

Det vurderes, at en fjernelse af den grønne regnskabspligt ikke forventes at få en negativ effekt på miljøet, og at det vil mindske den administrative byrde, selvom PRTR data fortsat skal indberettes for nogle virksomheder.

Læs publikation