MP 1607,2014

Control of Pesticides and Biocides 2013

The Analytical Chemical Control of Pesticides and Biocides on the Danish Market

23-10-2014

The analytical chemical authority control of pesticide and biocide products on the Danish market that was carried out in 2013 by the Danish Environmental Protection Agency (Danish EPA), Chemical Inspection Service, is described in this report. Samples of selected types of pesticides and biocides were collected on the Danish market and analysed to verify whether or not the content of the active substances in the products in question complied with the product specification and the labelled content.

A total of 26 different pesticide products were analysed. The content of active substance in 2 of the analysed products was not within the accepted tolerance that is determined in the Danish Statutory Order on pesticides.

 

Den analytisk kemiske kontrol af biocid- og pesticidprodukter på det danske marked, der er udført i 2013 af den danske Miljøstyrelses Kemikalieinspektion, er beskrevet i denne rapport. Prøver fra udvalgte typer af bekæmpelsesmidler er blevet indsamlet og analyseret for at verificere, om indholdet af de respektive aktivstoffer er i overensstemmelse med det deklarerede indhold. Der blev undersøgt i alt 26 bekæmpelsesmidler. Indholdet af aktivstoffet i 2 af de analyserede produkter var ikke indenfor den accepterede tolerance, der er fastsat i bekendtgørelsen om bekæmpelses-midler.

Læs publikation