Orientering 4, 2014

BAT-eksempler og tjeklister på tværs af brancher

16-10-2014

BAT-eksemplerne skal som et idekatalog for godkendelsespligtige bilag 2-virksomheder vejlede virksomheder og miljømyndigheder. De udgør et værktøj til at konkretisere, hvordan miljøpåvirkninger af luft, vand og jord kan begrænses og ressourceforbrug og affaldsmængder minimeres.

Læs publikation