Miljøprojekt nr. 1608

Nanomaterials in waste - Issues and new knowledge

19-11-2014

The report provides a preliminary analysis of whether the increasing use of nanomaterials is significant for waste and waste handling. An overview is presented of the present knowledge about nanomaterials and waste and mass flows for the most important nanomaterials in different waste fractions are presented. The report points at areas where further investigations could be relevant in order to increase the knowledge about nanomaterials in waste.

 

Rapporten er en tidlig analyse af om den stigende anvendelse af nanomaterialer har betydning for affald og affaldsbehandling. Den giver et overblik over den eksisterende viden på området og den præsenterer massestrømme for de potentielt vigtigste nanomaterialer i forskellige affaldsstrømme. Rapporten udpeger områder, hvor yderligere undersøgelser kan give mere viden om nanomaterialer i affald.

Læs publikation