Miljøprojekt nr. 1621, 2014

Miljøkat

Miljøkat

28-11-2014

En katalytisk enhed til røggasrensning på brændeovne og-kedler

Projektets formål er at udvikle en eftermonterbar enhed til katalytisk rensning af røggas fra eksisterende brændeovne og -kedler.

På baggrund af studiet er to forskellige katalysatortyper udvalgt og testet. Resultaterne viser, at katalysatorerne alle er meget effektive i reduktion af CO, og mindre grad i fjernelse af OGC. Der er udført en markedsmæssig afsøgning af interesse for miljøkatalysatorer til brændeovne. Undersøgelsen viser bl.a., at slutbrugerens primære interesse er stor brugervenlighed og lav pris, hvilket medfører at designet af katalysatorenheden udføres uden by-pass.

Læs publikation