Redegørelse nr. 1, 2014

Redegørelse om Jordforurening 2011

21-03-2014

Hvert år udarbejder Depotrådet en redegørelse til miljøministeren om arbejdet med jordforurening i Danmark. Denne rede¬gørelse beskriver på et overordnet plan den indsats, der er sket i 2011.

Link til Databilag

Læs publikation